Mixed Media /teilweise mit Polaroidtransfer - 2019/2021